Baş Ağrılarında Sinir Blokajı Tedavileri?

Baş Ağrılarında Sinir Blokajı Tedavileri?

Migren, ağrı nedeniyle hastaneye en fazla başvuru nedeni olan durumlardan birisidir. Kadınlarda daha yaygın olmak üzere önemli sağlık sorunlarından birisidir. Hastalarda yaşam kalitesini bozarak  fonksiyon bozuklukları yapmakta ve yatak istirahatleri de gerekebilmektedir. Kullanılan ilaçların bazen yeterince etkin olamayışı, bazen de çok sık kullanım ihtiyacı olması ilaç dışı tedavi arayışı çabasını doğurmuştur. Bazı baş ağrısı tiplerinde baş ve yüz bölgesinde birtakım sinirleri lokal anestezik ilaçlar ile uyuşturarak  ağrı ortadan kaldırılabilmekte veya ağrı oluşmadan önce  koruyucu olarak uygulanabilmektedir. 

Yapılan işlem nedir?

Ağrıdan sorumlu olduğu düşünülen ve başın arka kısmından geçen büyük oksipital sinir bu amaçla en sıklıkla uyuşturulan sinirdir. Palpasyonla veya ultrasonografik olrak tespit edilen sinire lokal anestezik  ilaç uygulanır. Hastanın ağrı tariflediği alana bağlı olarak supraorbital, infraorbital, supratroklear, sfenopalatin ganglion ve  aurikulotemporal sinirlere de blokaj uygulanabilir. İşlem oturur veya yatar pozisyonda ince iğnelerle düşük miktarlarda lokal anestezik ilaç ile yapılır. Yüzeyel girişimsel işlemlerdir. ve yan etkileri bakımından oldukça güvenlidirler. İşlem sonrası kısa bir süre takipten sonra günlük  yaşam aktivitelerine devam edilebilir. İlacın etki süresin bağlı olarak uygulanan bölgelerde uyuşukluk hissedilecektir. 

İşlemin kaç seans uygulanacağı hastalığın şiddetine bağlı olarak değişebilir. Tek seanstan aralıklarla uygulanan yedi seansa kadar değişen aralıkta uygulama yapılabilir. 

İşlemden beklenen etki azami 6 aya kadar ağrının ortadan kalkması , daha hafif hissedilmesi , kullanılan ilaçların sıklığında ve/ veya dozlarında azalma sağlanmasıdır. Memnuniyet sağlanan hastalarda daha uzun süreli etki sağlamak için daha başka bir tedavi seçeneği olan radyofrekans uygulaması göz önüne alınabilir. 

Yan etkileri nelerdir?

Yan etki profili düşük ve güvenli işlemlerdir. Nadiren enjeksiyon ilişkili sorunlar oluşabilir. Uyuşukluk geçicidir. 

Kimlere uygulanabilir, kimlere uygulanamaz ?

Migren yanında gerilim tipi ağrılar, düşük BOS basınçlı ağrılar, servikojenik baş ağrısı ,nevraljiler ve küme baş ağrısı gibi birçok ağrı tipinde uygulanabilir. İlaç kullanamayan veya yan etkileri nedeniyle tedavi uyumunun az olduğu kimselerde, yüksek dozda ilaç kullanımı olanlarda, karaciğer ve böbrek yetmezliği olanlarda, hamilelerde ve emziren annelerde, ilaçların yetersiz olduğu hastalarda uygulanabilmektedir.

 Yeni başlayan ağrılarda, nedeni bilinmeyen veya ayırıcı tanısı yapılmamış baş ağrılarında uygulanması önerilmez. Kan sulandırıcı  ilaç kullanan ve ilaca duyarlılığı olan hastalarda uygulanmaz veya doktor önerisi ile program kapsamında dikkatlice uygulanabilir.

Sağlık Köşesi